Weryfikacja osób i firm

Aktualnie na rynku usług finansowych a także w relacji sprzedający kupujący przy dobrze rozumianej konkurencyjności rynku a tym samym pozyskiwaniu klientów zachodzi potrzeba pilnej i rzetelnej informacji o kredytobiorcy, lub innym kontrahencie.

Kancelaria Emendator Sp. z o.o. znając wagę "ryzyka handlowego" w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych w krótkich terminach realizacyjnych dostarczy Państwu informacji pozwalających na ograniczenie do niezbędnego minimum lub wyeliminowanie w ogóle ryzyka zawarcia umowy tzw. "nie trafionej" a tym samym ustrzeżenie się strat w prowadzonej działalności.

W pakiecie tych usług oferujemy Państwu zarówno weryfikację wiarygodności klienta - kredytobiorcy, kontrahenta, itp. jak i też dokumentów przez niego przedkładanych niezbędnych do zawarcia umowy.

Powyższe realizujemy poprzez:

w zakresie weryfikacji osób fizycznych:

  • sprawdzenie wiarygodności dokumentów tożsamości klienta,
  • wiarygodności miejsca zamieszkania,
  • wiarygodności miejsca zatrudnienia,
  • informacji o zatrudnieniu - stałe, na czas określony, w jakim stanie jest realizacja umowy o pracę.

w zakresie podmiotów gospodarczych:

  • weryfikacja wiarygodności osób reprezentujących podmiot,
  • weryfikacja wiarygodności podmiotu w zakresie przedstawionej i rzeczywistej działalności co do miejsca, rodzaju i zakresu działalności,
  • inne wskazane przez zleceniodawcę.

Czas realizacji: do 30 roboczodni.

Opłaty: negocjowane dla każdego zlecenia.