Usługi organizacyjno-prawne

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Doradztwa przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 • Opracowania projektów aktów założycielskich włącznie z przygotowaniem dokumentów rejestracyjnych do Urzędów oraz Sądu,
 • Opracowania projektów dokumentacji organizacyjno-prawnej dla firmy,
 • Kierowania działalnością podmiotu gospodarczego w oparciu o kontrakt menedżerski lub umowę usługi.
 • Zarządzania firmą, realizacji kontraktów handlowych lub nadzór nad wybranym produktem
 • Prawnego dochodzenia roszczeń finansowych, informacji gospodarczej, wspomagania egzekucji komorniczej, sprawdzanie wiarygodności kontrahenta,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.
 • Doradztwo i konsulting w zakresie egzekucji komorniczej.
 • Pisanie projektów pozwów i wniosków o egzekucje komorniczą, korespondencji z wierzycielem /dłużnikiem, doniesieniem do Prokuratury o możliwości popełnienie przestępstwa.
 • Sporządzanie projektów umów i kontraktów handlowych.
 • Konsulting - pomoc zadłużonym