Informacja gospodarcza

Kancelaria działalność informacji gospodarczej realizuje na terenie całego kraju. Zapewniamy wysoką skuteczność i profesjonalizm oraz pełną dyskrecję.

Szczególnie cieszymy się z coraz większego zapotrzebowania na nasze usługi oraz z uznania dla profesjonalizmu naszych pracowników.

Zachęca to nas do dalszego doskonalenia tej oferty, tak aby spełniała oczekiwania Państwa.

Odnotowując bardzo dobre wyniki informacji gospodarczej oraz dochodzenia roszczeń, proponujemy naszym Klientom kompleksowe usługi z dziedziny badań rynku i konkurencji.

Informacja gospodarcza

Portfel usług przeznaczony dla chcących skutecznie prowadzić wymianę handlową, gdy "kontrakt za wszelka cenę" nie jest jedynym rozwiązaniem ale jednocześnie chcą mieć gwarancje bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, znać ryzyko związane z konkretnymi operacjami i orientować się w możliwościach finansowych partnerów handlowych. Informacja gospodarcza to pełny finansowo - prawny obraz wskazanego kontrahenta.

 • wstępna eliminacja nierzetelnego kontrahenta
 • potwierdzenie wiarygodności i zaufania partnerów
 • minimalizacja ryzyka handlowego
 • ustalenie i wskazanie rzeczywistego majątku dłużnika

OFERUJEMY :

 1. Podstawowe sprawdzenia dokumentacyjne firm.

  Są to czynności niezbędne do uzyskania informacji, umożliwiających rozpoznanie badanej firmy (dłużnika, kredytobiorcy) w zakresie formalno - prawnym jej działania, jak również przeszłości, przedmiotu działalności, kapitału założycielskiego, właścicieli (udziałowców), składu zarządu, posiadanych nieruchomości oraz dyscypliny płatniczej.

  Przedstawiamy dane aktualne i wiarygodne, ponieważ konfrontujemy informacje dokumentacyjne z rzeczywistym stanem rzeczy. Załączamy dokumentację fotograficzną. Uzyskane w tym zakresie działań dane pozwalają na zdefiniowanie ogólnej oceny wiarygodności przedmiotowej firmy. Informacja o firmie sporządzana jest według ustalonego zakresu zleceniodawcy.

 2. Określenie wiarygodności handlowej (finansowej) firm.

  Informacje przedstawiające pogłębione ustalenia dotyczące wiarygodności handlowej (finansowej) firm - uzyskiwane z wykorzystaniem źródeł ogólnie dostępnych oraz przy pomocy firm detektywistycznych - umożliwiają nie tylko eliminowanie ryzyka, ale także opracowanie skutecznej taktyki rozmów z przyszłym partnerem handlowym, zapewniającej w wysokim stopniu osiągnięcie zamierzonego celu i uniknięcie potencjalnych zagrożeń.

 3. Ustalenia majątkowe oraz dowodowe dla sądu i komornika.

  Wykonywane ustalenia majątkowe, połączone z podstawowym rozpoznaniem firmy, dotyczą nie tylko stwierdzenia składników majątku, ale także, w razie potrzeby, majątku osobistego właścicieli, jak również uzyskania innych danych niezbędnych w procesie egzekwowania długów.

  Działania w tym zakresie prowadzone są z wykorzystaniem źródeł ogólna dostępnych oraz przy pomocy usług firm detektywistycznych współpracujących z Kancelarią.

 4. Ustalenia dotyczące osób.

  Realizowane stosownie do zapotrzebowania Zleceniodawcy.

  Niniejsza oferta ma charakter ogólny . Na życzenie Państwa gotowi jesteśmy udzielić wszelkich dodatkowych informacji i wyjaśnień lub przedstawić szczegółową ofertę uwzględniającą konkretne zapotrzebowanie Państwa firmy.


Opłaty uzależnione są od zakresu zlecenia co do miejsca, czasu i rodzaju zapotrzebowanej informacji.


Opłaty: negocjowane dla każdego zlecenia.