Dochodzenie roszczeń

Aktualnie dochodzenie roszczeń finansowych jest tą usługą z naszego pakietu , na którą na rynku usług finansowych jest największe zapotrzebowanie.

Największy wysiłek kierujemy na rzetelność w ocenie wstępnie zleconej nam sprawy. W tym oceniamy stopień trudności, przedstawiamy plan naszego postępowania oraz wstępnie prognozujemy możliwy efekt końcowy.

Ściąganie długów Poznań

Nasze działania są ukierunkowane na bezpośrednie nawiązanie kontaktów z dłużnikami przez specjalistów ds. dochodzenia roszczeń finansowych. W oparciu o współpracujące z nami kancelarie prawne jesteśmy przygotowani do przeprowadzania postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Odzyskiwanie długów od osób prywatnych

Usługa dochodzenia roszczeń finansowych na każdym etapie, realizowana w międzynarodowym standardzie NSNE (negocjacja - sąd - negocjacja - egzekucja) obejmuje postępowania polubowne i egzekucyjne. Adresowana jest do tych, którzy mają problemy z nieściągalnymi należnościami. Klient dysponuje możliwością kształtowania oferty dla siebie.

Zakres usług dochodzenia roszczeń.

 • Odzyskanie należności w postępowaniu polubownym.
 • Bieżące monitorowanie zleconej sprawy.
 • Przyjmowanie od dłużnika wpłat na poczet roszczenia Zleceniodawcy, lub powodowanie wpłat dochodzonych należności bezpośrednio na konto Zleceniobiorcy.
 • Zawieranie w imieniu i za zgodą Zleceniodawcy umowy ugody z dłużnikami.
 • Nadzorowanie, w przypadku uzgodnienia z dłużnikiem ratalnej spłaty należności, terminów i kwot ustalonych do spłaty rat
 • Przekazywanie Zleceniodawcy miesięcznych sprawozdań z wykonanych zadań.

Podstawa działań dochodzenia roszczeń finansowych:

 • Umowa na świadczenie usług dochodzenia roszczeń finansowych:
 • jednorazowe wykonanie usługi;
 • pakiet spraw - jednorazowe wykonanie pakietu.
 • stałe świadczenie usług,
 • Zlecenie do każdej sprawy.
 • Pełnomocnictwo zlecającego wykonanie usługi.

Czas realizacji zlecenia jest nie dłuższy niż trzy miesiące a np. w sytuacji uzasadnionego doprowadzenia do spłaty zadłużenia w ratach realizacja zlecenia zakończy się po całkowitym zakończeniu spłacenia zadłużenia.

Opłaty za usługi dochodzenia roszczeń finansowych:

 • Opłata bezzwrotna na pokrycie kosztów dojazdu i zakwaterowania Zleceniobiorcy oraz kosztów administracyjno - biurowych związanych z przyjętym zleceniem (opłaty skarbowe, sądowe, pocztowe, itp.).
 • Prowizja od faktycznie odzyskanych kwot i od kwot kompensaty z dochodzenia roszczeń przedmiotów, towarów, cesji należności itp.

Opłaty: negocjowane dla każdego zlecenia.